سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

عده اندکی که مانده اند؛ تا پایان آبان سود خود را دریافت خواهند کرد

سخنگوی سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در صورت تصویب مصوبه آزاد سازی سهام عدالت توسط مجلس شورای اسلامی، هر فرد سهام دار می تواند برگه سهام خود را دریافت و به فروش برساند.

1397/08/01
|
13:27

سبحانی مشاور و سخنگوی سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» به سود سهام عدالت و جزئیات آن پرداخت و در این باره گفت: از میان 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت بیش از 40 میلیون نفر کد شبای خود را به سامانه وارد نموده اند و سود عملکرد مالی سال 95 شرکت های سرمایه پذیر را دریافت کرده اند؛ در این میان تنها حدود 300 هزار نفر باقی مانده اند که این عزیزان نیز سود خود را تا پایان آبان ماه دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه به ریز جزئیات نیز اشاره کرد و افزود: در طول ده سال اخیر که سهام عدالت سود خود را از محل شرکت های سرمایه پذیر دریافت و به حساب خزانه واریز می کند سهم هر مشمول حدود 532 هزار تومان است. باید گفت این رقم در صورتحساب فرد صاحب سهام عدالت وجود دارد...
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر