سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

چند و چون افزایش قیمت خودرو در سلام صبح بخیر

دکتر منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکشنبه 29 مهر درباره افزایش قیمت خودرو در سلام صبح بخیر رادیو ایران می گوید.

1397/07/28
|
14:44

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو ایران، موضوع خودرو یک موضوع کلیدی است و این روزها به دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت ها دارند.
از همین رو برنامه سلام صبح بخیر ، یکشنبه 29 مهر با دکتر منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت و گو خواهد کرد.
گفتنی است این برنامه به تهیه کنندگی آرمان ستوده و اجرای نوید نوروزی ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر