سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

اگر لازم باشد، استیضاح وزیر صنعت در دستور کار مجلس قرار می گیرد

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران گفت .

1397/07/14
|
13:30

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» اینکه مردم از مجلس انتظار دارند در کنار مسئولیت های حقوقی و قانونی، به وظایف نظارتی خود عمل کند، خواسته درست و قابل قبولی است و استیضاح وزیران و پرسش از رییس جمهور در پاسخ به همین مطالبات بوده است.
وی در ادامه به استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و و یادآور شد: از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق ناظرین خود مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و تمامی اتحادیه های مربوطه نیز در زیر مجموعه آن قرار دارند، نمایندگان وظیفه خود می دانند دغدغه ها و مشکلات مردم را ابتدا از وزیر سوال کنند در مرحله بعد او را مورد استیضاح قرار دهند.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر