سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

قوانین كشور، اجازه بازبینی و بازنگری صندوق های بیمه ای را نمی دهند

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداختی های خارج از عرف، تعادل بین مصارف و منابع صندوق را برهم می زند و ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشسته ها را دچار مشكل می كند.

1402/04/26
|
07:46
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در برنامه سلام صبح بخیر به پیامك های ارسالی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان اشاره كرد وگفت: برای بیمه شده های خویش فرما و اختیاری، بسته به شعب و استان هایی كه كار را انجام می دهند، معمولا پیامك های پرداخت بیمه ارسال می شود، در تلاش هستیم؛ این اقدام شكل منظم تری به خود گیرد.

وی در ادامه قانون تامین اجتماعی جزو قوانین قدیمی كشور دانست و گفت: بنا بر اقتضای چرخه عمر هر صندوق بیمه ای، معمولا محاسبات سنجه ای در همه كشور در دوره های مختلف مورد بازبینی و به روز رسانی قرار می گیرد.

مصطفی سوری با یادآوری اینكه در حال حاضر قوانین كشور، اجازه بازبینی و بازنگری صندوق های بیمه ای را نمی دهند، گفت: پرداختی های خارج از عرف، تعادل بین مصارف و منابع صندوق را برهم می زند و ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشسته ها را دچار مشكل می كند.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 5:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر