سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

درباره اجاره بهاء میان مالك و مستاجر؛ قانون مدونی وجود ندارد

ریس اتاق اصناف ایران گفت: در خصوص تعیین نرخ اجاره مسكن، لازم است اتحادیه مشاورین املاك و اتاق اصناف، از طریق كمیسیون نظارت بر مجلس، نرخ مدونی را تعیین كنند.

1401/06/30
|
14:38
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، قاسم نوده فراهانی ریس اتاق اصناف ایران در برنامه «سلام صبح بخیر» درباره نرخ اجاره بهاء گفت: درباره اجاره بهاء میان قانون مدونی وجود ندارد و مالك و مستاجر با توافق یكدیگر نرخ را تعیین می كنند

وی در ادامه گفت: در خصوص تعیین نرخ اجاره مسكن، لازم است اتحادیه مشاورین املاك و اتاق اصناف، از طریق كمیسیون نظارت بر مجلس، دستور العمل و نرخ مدونی را تعیین كنند.

ریس اتاق اصناف ایران افزود: در بحث درصد حق الزحمه مشاورین املاك، نرخ مشخصی وجود دارد؛ مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف موضوع را به شماره 124 حوزه شكایات گزارش كنند.

برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:15 به تهیه كنندگی «حسین معصومی» و «زهرا قائدی» از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر