سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

«سلام صبح بخیر» رادیو ایران به دغدغه شنوندگان پاسخ می دهد

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: كسانی كه به اینترنت دسترسی ندارند و یارانه ها آنها از اردیبهشت سال جاری قطع شده است می توانند با شماره 0216169 تماس بگیرند و درخواست خود را برای دریافت یارانه ثبت كنند.

1401/05/22
|
15:54
|

در 25 اردیبهشت سال 1401، رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دستور داد كمك‌معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی كه تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله كمك معیشتی دریافت نكرده‌اند، واریز شود.

كلیه سرپرستان خانوارهایی كه از گرفتن یارانه جامانده بودند و یا متقاضی جدید دریافت یارانه بوده اند می توانند با مراجعه به تارنمای اینترنتی سازمان هدفمندسازی یارانه به آدرس my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام كنند.

در این میان هستند كسانی كه به هر علت دسترسی به اینترنت ندارند، برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران این موضوع را در گفت و گو با حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها پیگیری كرده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در برنامه سلام صبح بخیر در این باره گفت: كسانی كه به اینترنت دسترسی ندارند و یارانه ها آنها از اردیبهشت سال جاری قطع شده است می توانند با شماره 0216169 تماس بگیرند و درخواست خود را برای دریافت یارانه ثبت نمایند.

برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:15 به تهیه كنندگی «حسین معصومی» و «زهرا قائدی» از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر