پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

فارسی، زبان نیلوفران رونده است

برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه 18 آذر با حضور دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به وصف پارسی در شعر فارسی می پردازد.

1400/09/17
|
20:02

به گزارش شبکه رادیویی ایران، محمد اسماعیل پور تهیه کننده برنامه «پارسی گویان» گفت: دنیای واژگان فارسی ، دنیای بیکرانه‌ای است؛ مخصوصاً واژگانی مثل زبان فارسی که یک فرهنگ را پدید آورده‌اند.
وی ادامه داد: «پارسی گویان» به گستره‌ «جهان فارسی» می‌پردازد؛ جهانی که امروزه بسی بزرگتر از جغرافیایی سیاسی است و از شرق دور تا آفریقا را در بر می‌گیرد و فضای فرهنگی ایرانی را شکل می‌دهد.
اسماعیل پور افزود: پنج شنبه 18 آذر با حضور دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به وصف پارسی در شعر فارسی می پردازیم، این واژه های حریر دلکش فارسی که به زبان نیلوفران رونده سخن می گوید، و از دل سنگها خود را به تماشا می گذارد.
وی تصریح کرد: در قسمت دیگری از برنامه محمد کاظم کاظمی نگاهی انداخته به سروده های عایشه دُرّانی که اصالتی پشتون دارد، اما به فارسی شعر گفته است و همچنین رمان «آب راه نامه » را ورق می زنیم که پر است از واژه ها و اصطلاح های محاوره ای فارسی.
گفتنی است «پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و اجرای حسن همایی و حضور دکتر محمدجعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، پنج شنبه ها ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارسی گویان