پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

شعر حافظ؛ تاویل پذیر اما تحمیل ناپذیر

برنامه «پارسی گویان» این هفته پنج شنبه سوم تیر با حضور دکتر محمدجعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، مروری بر ویژگی های اشعار حافظ دارد.

1400/04/05
|
09:06

به گزارش شبکه رادیویی ایران، پارسی گویان با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ، به حوزه وسیع فارسی زبانان می پردازد.
«تحمیل ناپذیری و تاویل پذیری» دو ویژگی اشعار حافظ است، که دکتر محمدجعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در این باره توضیحات بیشتری را در برنامه می دهد.
از دیگر بخش های برنامه، می توان به نقلِ مجلسِ « بزم» از هفت مجلسِ « بزرگمهر و انوشیروان» به روایت پریسا سیمین مهر و پیوند فارسی زبانان با موسیقی در بنیاد « امیرخسرو بلخی» می توان اشاره کرد.
«پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و اجرای حسن همایی و با حضور دکتر محمدجعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی پنج شنبه ها ساعت 16:00 و بازپخش آن سه شنبه بعد از خبر ساعت 23:00 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
پارسی گویان