پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

معرفی بزرگترین شاعر پارسی‌گوی هندوستان در «پارسی گویان» رادیو ایران

«پارسی گویان» به معرفی امیر خسرو دهلوی و تاثیر شعر او بر شاعران پارسی‌گو به ویژه حافظ و جامی می پردازد.

1399/03/27
|
11:57

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژو هشگر ادبیات فارسی در این برنامه، امیر خسرو دهلوی، بزرگترین شاعر پارسی‌گوی هندوستان مشهور به طوطی هندرا معرفی می کند.
دکتر محمد زاده در باره ی این شاعر گفت: امیر خسرو از پدری ترک تبار و مادری هندی زاده شده و به زبانهای دیگری چون سنسکریت و هندو و عربی تسلط داشته است اما شعر فارسی است که به او رفعت مقام و اندیشه بخشیده است.تا جایی که شعر امیر خسرو حاکی از آن است که او نه تنها به زبان فارسی بلکه به فرهنگ ایرانی هم تمایل و حتی تسلط دارد.
وی ادامه داد: تاثیر شعر امیر خسرو بر شاعران پارسی‌گو به ویژه حافظ و جامی دیده می‌شود و در سبک و زبان به سعدی و نظامی و سنایی نظر داشته است.
او تصریح کرد: زبان فارسی آن قدر کشش و ظرفیت داشته و دارد که ادیبان و سخنوران بزرگی چون امیر خسرو دهلوی به این زبان سخن گفته اند و افتخاراتی برای خود و این زبان آفریدند و البته متاسفانه در ایران ، آن طوری که شاعران دیگر شبه قاره چون بیدل و اقبال شناخته شده اند امیر خسرو دهلوی شناخته نشده و در این زمینه جای بحث و پژوهش بسیار هست.
برنامه «پارسی گویان» با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ،با کارشناسی دکتر محمد جعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و تهیه‌کنندگی محمد اسماعیل‌پور، جمعه‌ها و سه‌شنبه‌ها بعد از خبر ساعت 23،موج FM ردیف 90 وکانال تلویزیونی رادیو نمای ایران پخش می‌شود.

دسترسی سریع
پارسی گویان