پارسی گویان جمعه از ساعت 23:05 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

نقش کتیبه ها و خوشنویسی های خاص ایرانی، در گسترش زبان فارسی

جمعه نهم آذر، نقش کتیبه ها و خوشنویسی های خاص ایرانی در گسترش زبان فارسی در برنامه «پارسی گویان» بررسی می شود.

1397/09/08
|
07:58

به گزارش روابط عمومی رادیو ایران، دکتر مرتضی رضوان فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره نقش کتیبه های فارسی در افریقا صحبت خواهد کرد.
بر این اساس، محمد اسماعیل پور تهیه کننده این برنامه گفت: کتیبه ها و خوشنویسی ها نقش مهمی در گسترش زبان فارسی و تمدن ایرانی و اسلامی داشته اند، از همین رو این هفته در «پارسی گویان» به آنها خواهیم پرداخت.
اسماعیل پور به بخش های دیگر برنامه از جمله شعر خوانی شاعران تاجیک و افغان و گفت و گو با دکتر صفر عبدالله خاورمیانه شناس تاجیکی اشاره کرد.
«پارسی گویان» بعد از خبر ساعت 23:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
پارسی گویان