پارسی گویان جمعه از ساعت 23:05 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

تعاملات زبان فارسی و عربی در پارسی گویان

بحث تعامل زبان ها با یکدیگر و تأثیر هر یک بر دیگری، بحث اساسی است که در برنامه پارسی گویان از رادیو ایران به آن پرداخته می شود.

1397/07/25
|
14:04

بحث تعامل زبان ها با یکدیگر و تأثیر هر یک بر دیگری، بحث اساسی است که در برنامه پارسی گویان از رادیو ایران به آن پرداخته می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو ایران، زبان عربی و فارسی با وجود آن که از دو اصل متفاوت نشأت گرفته اند، در طول دوران های تاریخی به علت ارتباط مستمر دو قوم ایرانی و عرب با یکدیگر، تعامل بسیار نزدیکی داشته اند و در این مسیر، تأثیر و تأثر دو زبان، آثاری را از هر یک بر دیگری باقی گذاشته است، که شاید در هیچ دو زبان دیگری مشاهده نشود.
برنامه «پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور جمعه 27 مهر با حضور دکتر موسی بیدج پژوهشگر، شاعر و مترجم عربی به تعاملات و تاثیرات زبان فارسی و عربی می پردازد.
«پارسی گویان» جمعه ساعت 23:05 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
پارسی گویان