پارسی گویان جمعه از ساعت 23:05 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

جایگاه زبان و ادب پارسی در کشور پاکستان

دکتر «وفا یزدان منش» استاد یار دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران؛ در برنامه «پارسی گویان» جایگاه زبان و ادب پارسی در کشور پاکستان را مورد بررسی قرار داد.

1397/06/18
|
10:20

دکتر «وفا یزدان منش» استاد یار دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران؛ در برنامه «پارسی گویان» جایگاه زبان و ادب پارسی در کشور پاکستان را مورد بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
پارسی گویان