پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

جستجوی واژه «ایران» در اشعار «اثیرالدین اخسیكتی»

برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه‌ها ساعت 16:00 با محوریت پاسداشت زبان فارسی از رادیو ایران پخش می‌شود.

1401/06/31
|
10:01
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، این هفته پنجشنبه سی و یكم شهریور، دكتر محمد جعفر محمدزاده استاد دانشگاه و ‌پژوهشگر زبان فارسی به بررسی و جستجوی واژه «ایران» در اشعار «اثیرالدین اخسیكتی» می پردازد.
سیده زهرا صالحی تهیه كننده برنامه «پارسی گویان» بیان كرد: اثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاهر اخسیكتی معروف به اثیر اخسیكتی از شاعران مشهور سدهٔ ششم هجری است.
اثیر اخسیكتی با شاعران بزرگ هم عصر خود همچون خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، رشید وطواط، مجیر بیلقانی و ظهیر فاریابی مراودات و معارضاتی داشته‌است.
وی اظهار داشت؛از سراسر جهان استادان ادبیات در مورد چگونگی حفظ و ‌پاسداشت زبان فارسی در برنامه سخن می گویند و راهكار ارائه می دهند.
و افزود: این هفته پنجشنبه سی ویكم شهریور، محمد ابوالكلام سركاراستاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه داكا بنگلادش مهمان برنامه «پارسی گویان» می شود.
این‌ تهیه‌كننده رادیویی در پایان تصریح كرد: به روال هر هفته فرزانه شكراللهی كارشناس ادبیات نیز بخش هایی از شاهنامه را می خواند.
«پارسی گویان» به تهیه كنندگی سیده زهرا صالحی و با اجرای حسن همایی و با حضور محمدجعفر محمدزاده پنجشنبه ها ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارسی گویان