پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

جستجوی واژه «ایران» دراشعار اسدی توسی و سنایی غزنوی

برنامه «پارسی گویان» این هفته پنجشنبه نهم تیر ماه، با حضور دكترمحمدجعفر محمدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی به بررسی واژه «ایران» دراشعار اسدی توسی و سنایی غزنوی می‌پردازد.

1401/04/09
|
09:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه‌ها ساعت 16:00 با محوریت پاسداشت زبان فارسی از رادیو ایران پخش می‌شود
زهرا صالحی تهیه كننده برنامه «پارسی گویان» بیان كرد: این هفته پنجشنبه با حضور دكترمحمدجعفر محمدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی به بررسی واژه «ایران» دراشعار اسدی توسی و سنایی غزنوی خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: ازشعر سنایی برمی‌آید او به تمام دانش های زمان خود آگاهی و آشنایی و در برخی تبحر و استادی داشته است.
سنایی طی عمر خود سه حالت شخصیتی گوناگون پیدا كرده است. اول مداح و هجاگوی بوده، بعد از آن به وعظ و نقد اجتماعی روی آورده و دست آخر عاشق و قلندر و عارف شده است. او تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بوده است.
صالحی افزود: همچنین ابونصر علی بن احمد معروف به اسدی طوسی، نویسنده،‌ شاعر و لغت‌شناس بزرگ ایرانی است كه در قرن پنجم هجری زندگی می‌كرده است. خدمت بسیاری به ادبیات فارسی كرده است و از جمله آثار آن می‌توان به كهن‌ترین دست‌نویس فارسی موجود،‌ نخستین واژه‌نامه‌ی فارسی به نام لغت فرس و سرودن گرشاسپ‌نامه اشاره كرد.
صالحی اظهار داشت: بعد از بررسی واژه «ایران» در اشعار این دو شاعر گفتگویی با دكتر نجمه دری استاد دانشگاه تربیت مدرس خواهیم داشت
این‌ تهیه‌كننده در پایان تصریح كرد: در قسمتی از این برنامه فرزانه شكراللهی كارشناس ادبیات بخش هایی از شاهنامه را می خواند.
«پارسی گویان» به تهیه كنندگی زهرا صالحی و با اجرای حسن همایی و با حضور محمدجعفر محمدزاده پنجشنبه ها ساعت 16 و بازپخش آن سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23 از رادیو ایران پخش می شود.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارسی گویان