راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

روایتی ازفعالیت جوانان روستایی «راهی به آبادی»

رادیو ایران در سفررادیویی خود به بیشترروستاهای كشوردر برنامه «راهی به آبادی» با كار آفرینان و تولید كنندگان برتر بخش كشاورزی ، باغداری، دامداری ،صنایع دستی روستایی و ... گفت و گو می كند.

1401/05/24
|
12:25
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران برنامه «راهی به آبادی» تا كنون به بسیاری از نقاط روستایی دور و نزدیك سفر كرده و به معرفی روستا و روستائیان موفق پرداخته است.
راضیه حسینعلی تهیه كننده راهی به آبادی گفت: در ادامه سفرهایمان، دوشنبه بیست و چهارم مرداد به روستای نوسرسفرخواهیم كرد.
نوسر، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران و عباس سنجری گزارشگر برنامه با جوانان روستایی و كارآفرینان روستا گفت و گو می كند.
گفتنی است برنامه «راهی به آبادی» شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22:00 به تهیه كنندگی راضیه حسینعلی و گزارشگری عباس سنجری از رادیو ایران پخش می‌شود.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
راهی به آبادی