پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

دختر مكانیك تهرانی، مهمان «پارك ساعی»

صدف عطایی ، دختر مكانیك تهرانی كه با نام عطا در گاراژ شناخته می شود، پنج شنبه 12 اسفند مهمان «پارك ساعی» رادیو ایران می شود.

1400/12/12
|
10:01
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران،زینب برومند تهیه كننده برنامه «پارك ساعی» گفت: «پارك ساعی» برنامه ای تعاملی است كه توسط شنوندگان و شركت كنندگان مسابقه «یك دو صدا» تهیه، تولید و اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این هفته پنج شنبه 12 اسفند، صدف عطایی دختر مكانیك تهرانی مهمان «پارك ساعی» می شود.
برومند افزود: صدف عطایی را امروزها «عطا» صدا می كنند.
مدرك كارشناسی ارشد محیط زیست و آمایش سرزمینی دارد ولی می گوید با اینكه همه می گفتند در فعالیت محیط زیستی موفق هستی ولی حال روحم آنجا خوب نبود. برای همین شغل های مختلفی را امتحان كردم و آخر رسیدم به مكانیكی.
این تهیه كننده رادیویی تصریح كرد: داستان صدف عطایی را پنج شنبه ساعت 20:00 از «پارك ساعی» رادیو ایران بشنوید
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارك ساعی