میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

صنعت مولد تولید است

رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تولید و صنعت را نمی توان از هم جدا کرد، برای رونق تولید ، صنعت کشور باید از آمادگی برخوردار باشد.

1398/02/25
|
09:40

دکتر حبیب اله انصاری رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با برنامه میزبان به بحث رونق تولید اشاره کرد و گفت: اقتصاد تمامی کشورها از جمله ایران در گرو رونق تولید است.
وی در ادامه افزود : رونق تولیدی که بر محور فعالیت بخش خصوصی و توسعه صنعت بنا شده است.
حبیب اله انصاری با بیان اینکه تولید و صنعت را نمی توان از هم جدا کرد، تصریح کرد : صنعت به عنوان یک پدیده تکامل یافته مولد تولید است و برای رونق تولید، صنعت کشور باید از آمادگی لازم برخوردار باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش خاطر نشان کرد: توسعه اقتصادی کشور تنها از طریق رونق تولید حاصل می شود. این رونق تولید در بستر صنعت و خدمات ، زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم می سازد.
برنامه میزبان گروه دانش و اقتصاد روزسه شنبه ساعت 11:55 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع
میزبان