میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نظارت بر نحوه روند ساخت و سازها دغدغه مهم کشور است

معاون عمرانی وزیر کشور در گفت و گو با رادیو ایران گفت: با همکاری بنیاد مسکن توانسته ایم برای کاهش میزان آسیب ها در حوادث آینده، مکان های مناسبی را برای ساخت و سازها انتخاب کنیم.

1398/02/08
|
09:51

دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در گفت و گو با برنامه میزبان رادیو ایران درباره سیل اخیر و جزئیات نحوه بازسازی اماکن تخریب شده گفت: ایران در روزهای آغازین سال 98 با سیل بی سابقه روبرو بود و بیش از 20 استان کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی در ادامه به آسیب های جدی سیل اخیر اشاره کرد و افزود: از آنجا که این سیل خسارات زیادی را بر کشور وارد ساخت و بخش وسیعی از ایران را با خود همراه کرد ، تصمیم بر آن شد روند بازسازی و نوسازی به شکلی متمرکز صورت پذیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای بهبود روند کار، اقدام به ایجاد کمیته های ارزیابی و تخصیص و کمیته بازسازی و نوسازی نموده است، گفت: کمیته ارزیابی و تخصیص طبق آسیب ها و خسارات وارد شده، برآوردی تعیین کرده است، میزان این برآورد رقمی حدود 35 هزار میلیارد تومان است.
معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگر صحبت هایش در پاسخ به این پرسش که دولت برای کاهش خسارت ها در روند بازسازی چه راهکاری را پیش گرفته است، افزود: نظارت بر نحوه روند ساخت و سازها دغدغه مهم معاونت عمرانی وزارت کشور و نهادهای ذی ربط بوده است. امروز با همکاری بنیاد مسکن توانسته ایم برای کاهش میزان آسیب ها در حوادث آینده، مکان های مناسبی را برای ساخت و ساز انتخاب کنیم.
برنامه میزبان شنبه تا سه شنبه ساعت 11:55 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع
میزبان