میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

نگاه جستجوگر برنامه میزبان برای بهره وری و انضباط اقتصادی

برنامه میزبان با دکتر علیرضا شاملی دکترای اقتصاد و فاطمه کبیری فرد دکترای مدیریت فرهنگی گفت و گو می کند.

1397/11/29
|
15:37

بهره‌وری به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف تاثیر بسزایی دارد، تا جایی که کوشش برای افزایش نرخ بهره‌وری برابر است با کوشش برای زندگی و رفاه اجتماعی.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه میزبان رادیو ایران این هفته در گفت و گو با دکتر علیرضا شاملی دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه و فاطمه کبیری فرد دکترای مدیریت فرهنگی بحث بهره وری و انضباط اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
برنامه میزبان گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران سه شنبه ها، ساعت 12:40 به تهیه کنندگی مریم بانو فطرتی و کارشناس- مجری احمد طبعی از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
میزبان