میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

گواهی اسقاط ارزش ریالی دارد

نقش اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش آلایندگی هوا

1397/06/20
|
06:23

دکتر احمدی معاون مرکز مدیریت سوخت کشور در برنامه «میزبان» نقش اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش آلایندگی هوا را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

دسترسی سریع
میزبان