میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

بیش از هزار نیروگاه کوچک هم اکنون در کشور وجود دارد

دکتر صمدی معاون مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و محیط زیست سازمان انرژی های تجدید پذیر، در برنامه «میزبان» اهمیت انرژی های تجدید پذیر در محیط زیست را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/05/29
|
07:45

دکتر صمدی معاون مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و محیط زیست سازمان انرژی های تجدید پذیر، در برنامه «میزبان» اهمیت انرژی های تجدید پذیر در محیط زیست را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دسترسی سریع
میزبان