میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

در بحث نظارت از باغ وحش ها، مهم اهرم فشار است

«سامان گلناری» فعال حقوق حیوانات، در برنامه «میزبان» از بایدها و نبایدهای باغ وحش ها در کشور سخن گفت.

1397/05/24
|
06:01

«سامان گلناری» فعال حقوق حیوانات، در برنامه «میزبان» از بایدها و نبایدهای باغ وحش ها در کشور سخن گفت.

دسترسی سریع
میزبان