میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

باید به ذخایر ژنتیکی کشور توجه وافر شود

رییس بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و رییس گروه گیاهان دارویی دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور به بررسی وضعیت گیاهان در حال انقراض پرداختند.

1397/04/11
|
10:23

دکتر «زیبا جمزاد» رییس بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و مهندس «سید محسن رسولی» رییس گروه گیاهان دارویی دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور به بررسی وضعیت گیاهان در حال انقراض پرداختند.

دسترسی سریع
میزبان