میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

بررسی شعار سال در «میزبان»

رادیو ایران در برنامه گفتگو محور« میزبان» با حضور کارشناسان مسائل اقتصادی به واکاوی شعار سال می پردازد.

1397/02/15
|
09:37

به گزارش شبکه رادیویی ایران دکتر علیرضا شاملی اقتصاد دان ،دکتر پور ابراهیمی ،رئیس کمسیون اقتصادی مجلس از کارشناسان این برنامه هستند .
«میزبان» امروز به تهیه کنندگی فاطمه اقتداری ،گویندگی احمد طبعی ساعت 12 از آمنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
میزبان