صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست و پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی در برنامه میزبان توضیح می دهند

موضوع: معضلی به نام آلودگی هوا، آسیب شناسی
کارشناس: دکتر مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست/ پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی

مرتبط با این خبر

  • حج امسال؛ دارای چه ویژگی هایی است؟

  • نگاهی به اولین جلسه مجلس خبرگان رهبری

  • عزم ملی برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا

  • باید به ذخایر ژنتیکی کشور توجه وافر شود

  • مشکلات وکلای دادگستری در ایران

  • «میزبان» ،میزبان معاون وزیر نیرو در رادیو ایران می باشد.

  • کنکور بازار بزرگی را به خود اختصاص داده است

  • بررسی شعار سال در «میزبان»

  • نیازسنجی مخاطبان را باید مدنظر قرار داد

  • میزبانی از پدر شهید احمدی روشن در روز ملی فناوری هسته ای