صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست و پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی در برنامه میزبان توضیح می دهند

موضوع: معضلی به نام آلودگی هوا، آسیب شناسی
کارشناس: دکتر مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست/ پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی

مرتبط با این خبر

  • پشت پرده شکار و صید پرندگان در رادیو ایران

  • «میزبان» ویژه قیام قم می شود.

  • بررسی سند 2030 یونسکو در میزبان

  • در اعلامیه حقوق بشر به تنوع فرهنگ ها توجه نشده است

  • « میزبان» ویژه روز فرهنگ عمومی

  • نظام بانکی ایران از بخش واقعی اقتصاد پرهیز کرده است

  • واکاوی پروژه ملی مهر در رادیو ایران

  • بایدها و نبایدهای آفرود

  • ذره بین رادیو ایران نسبت به تحمل نقد در میان اصناف

  • رادیو ایران حقوق بشر آمریکایی را افشاء می کند