صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

دکتر «احمد مومنی راد» حقوق دان، در گفت و گو با رادیو ایران گفت: صرف نظر از برخی موارد بسیاری مفاد درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه و شالوده ای دینی دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تاسیس، اعلامیه جهانی حقوق بشر را که هدفش برقراری تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود را به وجود آورد. در این اعلامیه از منزلت و ارزش انسان و حقوق یکسان برای مردان و زنان، همچنین حقوق تمامی انسان ها از عدالت و آزادی و صلح تا قیام علیه خودکامگی و توسعه روابط میان کشورها سخن به میان آمده است.
پرشسی که در این میان مطرح است آن است که دنیا از زمان تصویب این اعلامیه چقدر به مفاد این اعلامیه پایبند بوده است؟
دکتر «احمد مومنی راد» حقوق دان، در گفت و گو با برنامه «میزبان» رادیو ایران به این موضوع پرداخت و در این باره گفت: دنیا در طول تاریخ دوران های متعددی را طی کرده است، دوران هایی که کشورها بدون اعمال هیچگونه ضابطه ای و به شکلی خود مختار در سطح بین المللی عمل می کردند پس از دو جنگ خانمان سوز جهانی تعدادی از رهبران کشورها در صدد برآمدند نهادی را برای مقابله با فجایع بوجود آورند. سازمان ملل متحد نتیجه و حاصل این تلاش ها است.
وی در ادامه به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره کرد و افزود: پس از ایجاد سازمان ملل متحد، در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده توسط اعضای سازمان تصویب گردید. صرف نظر از برخی موارد بسیاری از مفاد درج شده در این اعلامیه ریشه و شالوده ای دینی دارد.
لازم به یادآوری است؛ این برنامه برای بررسی بیشتر موضوع مورد بحث با دکتر حسینی کارشناس حقوق و استاد دانشگاه نیز به گفت و گو پرداخته است.

مرتبط با این خبر

  • پشت پرده شکار و صید پرندگان در رادیو ایران

  • «میزبان» ویژه قیام قم می شود.

  • معضلی به نام آلودگی هوا

  • بررسی سند 2030 یونسکو در میزبان

  • « میزبان» ویژه روز فرهنگ عمومی

  • نظام بانکی ایران از بخش واقعی اقتصاد پرهیز کرده است

  • واکاوی پروژه ملی مهر در رادیو ایران

  • بایدها و نبایدهای آفرود

  • ذره بین رادیو ایران نسبت به تحمل نقد در میان اصناف

  • رادیو ایران حقوق بشر آمریکایی را افشاء می کند