صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

در میزگرد میزبان بحث سود بانکی و نوسانات آن مطرح شد که کارشناسان این برنامه به تفصیل به آن پاسخ دادند

موضوع برنامه: سود بانکی و نوسانات آن/ آسیب شناسی
کارشناسان: دکتر مهدی طغیانی و دکتر اکبر امینی مهر دو تن از کارشناسان حوزه اقتصاد

مرتبط با این خبر

  • پشت پرده شکار و صید پرندگان در رادیو ایران

  • «میزبان» ویژه قیام قم می شود.

  • معضلی به نام آلودگی هوا

  • بررسی سند 2030 یونسکو در میزبان

  • در اعلامیه حقوق بشر به تنوع فرهنگ ها توجه نشده است

  • « میزبان» ویژه روز فرهنگ عمومی

  • واکاوی پروژه ملی مهر در رادیو ایران

  • بایدها و نبایدهای آفرود

  • ذره بین رادیو ایران نسبت به تحمل نقد در میان اصناف

  • رادیو ایران حقوق بشر آمریکایی را افشاء می کند