خانواده ای به نام ایران 12 تا 22 بهمن از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانواده اي به نام ايران

شهید رجایی اهل قزوین بوده است

مرتضی میردار پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی گفت: بخشی از كارنامه جمهوری اسلامی ایران مدیون خدمات شهید رجایی است.

1399/11/14
|
09:52
|

استان قزوین در تحولات اجتماعی دوران انقلاب نقشی اساسی و بی بدیل داشته است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مرتضی میردار پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در برنامه خانواده ای به نام ایران درباره نقش مردم استان قزوین در پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر توضیح داده است.

مرتضی میردار پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی گفت: بزرگانی چون شهید رجایی، عباس و علی اكبر ابوترابی اهل قزوین بودند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی مهم داشتند.

در ادامه می شنوید.
برنامه خانواده ای به نام ایران در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هر روز به غیر از پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
خانواده ای به نام ایران