روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

قطعا ساعات برگزاری انتخابات تمدید خواهد شد

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور به علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران گفت

1396/02/29
|
17:42

سخنگوی وزارت کشور گفت : مشارکت ملت عزیز در انتخابات یکی از کم نظریترین میزان مشارکت در ادوار مختلف بوده است.
وی در ادامه افزود : مقام معظم رهبری بارها تاکید داشته اند که مشارکت یکی از ارکان مهم انتخابات استو می توان گفت که مشارکت مردم در این انتخابات بالاست.
سازمانی تصریح کرد : با توجه به مشارکت قابل توجه مردم، قطعا ساعات برگزاری انتخابات تمدید خواهد شد.

دسترسی سریع
روز انتخاب