صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

مراقب باشید!

🔹هیچ پرداختی با تلگرام در سیستم بانکی انجام نمی‌شود. ربات‌هایی هستند که قصد دزدی از حساب بانکی شما را دارند

مرتبط با این خبر

  • در « صفحه من» ایران را بشنویم