ورزش ایران شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19 به مدت 45

رئیس فدراسیون شمشیربازی: متر و معیار نمایندگان مجلس چه بوده است؟

فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: برچه اساسی به كشتی 70 میلیارد میدهند؟ چرا به بوكس و تیراندازی و شمشیربازی و شنا پولی نمی دهند؟

1401/01/20
|
21:04
|

تخصیص بودجه تبصره 14 به فدراسیون های ورزشی از سوی مجلس موضوعی است كه برنامه «ورزش ایران» آن را با حضورمحمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، محمد مهدی فروردین رئیس فراكسیون ورزش و فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه در برنامه ورزش ایران در این باره گفت: كمیسیون بودجه در انتخاب رشته ها نقشی نداشته و كمیسیون فرهنگی و وزارت ورزش تقسیمات را انجام داده است.

وی در ادامه افزود: ما میتوانستیم 315 میلیارد را در اختیار وزارت ورزش قرار دهیم و آن را با توجه به نیاز فدراسیون تقسیم كنیم اما كمیسیون فرهنگی با معیار اینكه اعتبار اولیه فدراسیونی كم بوده این بودجه را در نظر گرفته است.

میرتاج الدینی بخش دیگر صحبت هایش را به بودجه والیبال اختصاص داد وگفت: بودجه والیبال كم در نظر گرفته شده است، با كمیسیون فرهنگی صحبت میكنم تا بخشی از این اعتبار در اختیار وزارت ورزش قرار گیرد
نائب رئیس كمیسیون برنامه بودجه در بخش دیگر درباره بودجه تنیس روی میز ، شنا، بسكتبال نیز گفت: باید بر اساس اعتبارات وزارت ورزش و نیازهای آنها بودجه تخصیص داده شود.
در بخش دیگر این گفت و گوی رادیویی، مهدی فروردین رئیس فراكسیون ورزش به روی خط آمد و با بیان اینكه این اعتبارات غیرقابل تغییر هستند، گفت: فدراسیون ها مستقل هستند، كمیسیون تلفیق برای كمك به وزارت ورزش این مبالغ را اختصاص داده است.

در دیگر بخش این گفت و گوی رادیویی، فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی باقرزاده به روی خط آمد.

وی نظر و دیدگاه خود را در قالب پرسش بیان كرد و گفت: متر و معیار نمایندگان مجلس چه بوده؟ برچه اساسی به كشتی 70 میلیارد میدهند؟ چرا به بوكس و تیراندازی و شمشیربازی و شنا پولی نمی دهند؟

در ادامه می شنوید

دسترسی سریع
ورزش ایران