کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

حافظ شیرازی مردی اندیشمند بوده است

«محمود شالویی» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: اشعار دیوان حافظ که هم اکنون در دسترس ما قرار دارد مورد دستبرد هیچ فردی نبوده و توسط خود او تدوین و بازنگری شده است.

1399/07/21
|
12:00

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر «محمود شالویی» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در برنامه «کافه هنر» ضمن تبریک بزرگداشت حافظ به جاذبه های موجود در اشعار این شاعر پارسی گوی اشاره کرد و گفت: شخصیت فردی و اجتماعی حافظ به همراه وضعیت اقلیمی محل سکونت او در تاثیرگذاری اشعارش نقش مهمی داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه حافظ شیراز تحت تاثیر شرایط محیطی و فضای اجتماعی نیز نظریه پردازی می کند، افزود: اگر دوره های مختلف زندگی حافظ را بررسی کنیم متوجه می شویم اشعار این شاعر متناسب با هر دوره تحول می یابد.
نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در بخش دیگر صحبت هایش به دیوان حافظ اشاره کرد و افزود: اشعار دیوان حافظ که هم اکنون در دسترس ما قرار دارد مورد دستبرد هیچ فردی نبوده و توسط خود او تدوین و بازنگری شده است.
برنامه کافه هنر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی سیده زهرا صالحی و زهره سربازی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر