کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

آزاده نظربلند در رادیو ایران:«خانه کتاب و ادبیات ایران» هیچ فرایند کاری را حذف نخواهد کرد

معاون فرهنگ و کتاب موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: ادغام سه موسسه خانه کتاب، نمایشگاه های فرهنگی ایران و بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان در راستای هم افزایی بیشتر صورت گرفته است.

1399/05/07
|
08:19

«خانه کتاب و ادبیات ایران» به عنوان نام موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «آزاده نظربلند» معاون فرهنگ و کتاب موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در برنامه «کافه هنر» در این باره گفت: عنوان «خانه کتاب و ادبیات ایران» که در راستای ساماندهی موسسات زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده است، ترکیبی از سه موسسه خانه کتاب، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان است.
وی در ادامه با بیان اینکه تمامی فعالیت های هر سه موسسه در این موسسه فراگیر ادامه خواهد داشت، افزود: این ادغام که در راستای هم افزایی بیشتر موسسات صورت گرفته ؛ هیچ فرایند کاری را حذف و تغییر نداده است.
برنامه کافه هنر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی سیدزهرا صالحی و زهره سربازی و اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر