کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

کرونا تئاتری ها را هم به پویش «با هم در خانه» سوق داد

برنامه کافه هنر با ابراهیم حیدری، مدیرکل امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا افتخاری مدیر اداره کل نمایش رادیویی درباره چالش های هنر تئاتر در شرایط شیوع کرونا گفت و گو خواهد کرد.

1399/01/25
|
11:56

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه کافه هنر روز دوشنبه 25 فروردین به مرور مجموعه اتفاقات ناخوشایند تئاتر در سال 98 که با یک ویروس تکمیل شد و شیوع این ویروس در کشور به صورت علنی تئاتر ایران را تعطیل کرد، می پردازد.
در همین راستا و در جهت حمایت از اجرای تئاتر با اجرای قانون فاصله گذاری اجتماعی، برنامه کافه هنر با ابراهیم حیدری، مدیرکل امور فرهنگی وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا افتخاری مدیر اداره کل نمایش رادیویی گفت و گو خواهد کرد.
کافه هنر از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 با اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر