کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

شاهنامه زنده کننده زبان پارسی است

مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: فردوسی بزرگ با سرودن شاهنامه خود فرهنگ و هویت ایرانی را از خطرات و آسیب ها در امان نگه داشت.

1398/02/29
|
12:34

دکتر حسن ذوالفقاری مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت و گو با برنامه کافه هنر درباره ارزش و اعتبار جایگاه فردوسی گفت: علاوه بر جایگاه و اهمیت فردوسی در ایران و کشورهای فارسی زبان، این شاعر برجسته ی ایرانی در جهان نیز اعتبار و ارزش فراوان دارد. وقتی شاهنامه کتاب ارزنده او ، در کنار دیگر آثار جهان قرار می گیرد، این اعتبار بیشتر نمایان می شود.
وی ادامه داد: ارزش شاهنامه این اثر فاخر ایرانی به قدری زیاد است که اگر مردم پی به آن ببرند، هرگز ذره ای از آن را به باد فراموشی نمی سپارند.
دکتر حسن ذوالفقاری در ادامه با بیان این شاهنامه واسطه ای میان زبان ایران باستان و زبان فارسی پس از اسلام بود، خاطر نشان کرد: فردوسی بزرگ با سرودن شاهنامه خود فرهنگ و هویت ایرانی را از خطرات و آسیب ها در امان نگه داشت.
برنامه کافه هنر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:50 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر