کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

چین مهمان ویژه از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مدیر بخش بین الملل سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:چین به لحاظ اقتصادی و و فرهنگی بازار پر رونقی دارد، حضور این کشور در نمایشگاه کتاب تهران می تواند برخی روابط فرهنگی را عمیق تر سازد.

1398/01/26
|
09:27

احمد شاکری مدیر بخش بین الملل سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت و گو با برنامه "کافه هنر" در پاسخ به این پرسش که این جشنواره ماهیت روشن بین المللی را پیدا کرده یا خیر؟ گفت: بخش امور بین الملل نمایشگاه کتاب تهران که پروتکل مشخصی را نیز دارا است، تلاش دارد وجهه بین المللی نمایشگاه را تا حد ممکن رعایت کند.
وی در ادامه با بیان اینکه یک کشور مهمان ویژه به بخش بین الملل افزوده شد، گفت: از آنجا که سال گذشته ایران مهمان کشور چین بود و در نمایشگاه کتاب این کشور حجمی به مساحت 500 متر مربع را در اختیار داشت، طبق پروتکل انجام شده امسال کشور چین مهمان ایران است .
مدیر بخش بین الملل سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ادامه با بیان اینکه این کشور در سه روز نخست برپایی نمایشگاه 30 برنامه را در قالب کارگاه ها نشست ها، و رونمایی ها برگزار خواهد کرد، گفت: چین به لحاظ اقتصادی و و فرهنگی بازار پر رونقی دارد، حضور این کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می تواند برخی روابط فرهنگی را عمیق تر سازد.
برنامه کافه هنر شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:50 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع
کافه هنر