کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

سازمان اسناد منبع غنی میراث مکتوب و مستند ایرانی ها

دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در برنامه کافه هنر رادیو ایران گفت : کمیته ای به نام کمیته منابع خطی و اصالت کتاب ها داریم که همه چیز از این مجرا می گذرد.

1397/12/14
|
08:59

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در برنامه کافه هنر رادیو ایران درباره مجموعه فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سالی که گذشت گفت : در سال 97 با توجه به اینکه سازمان اسناد منبع غنی میراث مکتوب و مستند ایرانی ها است رویکرد ما این بود که بتوانیم اسناد و منابع خطی که توسط اندیشمندان به رشته تحریر در آمده را صیانت کنیم و در اختیار علاقه مندان برای تحقیق بیشتر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تلاش کرده ایماصحاب فرهنگ را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دعوت کنیم ، افزود : به دنبال این بودیم که شخصیت های علمی را برای شرکت در مباحث علمی دعوت کنیم و این کار بسیاری را به سازمان کشاند و حاصل این مباحث در حال تدوین است و به سیاست گذاران سپرده می شود.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه تصریح کرد : طی یک سال گذشته برای معرفی شخصیت های علمی و سیاسی و اثرگذار در جامعه اقداماتی را در جهت تکریم آنها داشتیم که برگزاری جایزه معروف عبدالله انوار از آن جمله است.
دکتر اشرف بروجردی همچنین گفت : کسانی که اسنادی دارند و به کتابخانه نمی آورند تلاش داریم اینها را متقاعد می کنیم که اسناد به نامشان ثبت می شود و به امانت می گیریم و در جهت حفظ میراث مستند ملی مردم هم شریک می شوند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین خاطرنشان کرد : کمیته ای به نام کمیته منابع خطی و اصالت کتاب ها داریم که همه چیز از این مجرا می گذرد.
برنامه کافه هنر شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:55 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
کافه هنر