کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

برخوردهای جدی با جعل ادبی

مرادی نیا مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در برنامه کافه هنر رادیو ایران

1397/10/11
|
10:31

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ مرادی نیا مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در برنامه کافه هنر رادیو ایران درباره تخلف در نشر کتاب و سرقت ادبی گفت : متاسفانه این یک آسیب اجتماعی و فرهنگی است و زمینه هایی در جامعه دارد که یکی از این زمینه ها مدرک گرایی است که در دانشگاه ها داریم و صرف ارائه یک مقاله و کتاب برای متقاضیان امتیازآور است .
وی در ادامه افزود : ارائه مدارک مثل کتاب و مقاله راستی آزمایی نمی شود و کسی که پایان نامه و کتاب ارائه می دهد اعتبارسنجی نمی شود.
مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی درباره برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تخلف های این چنینی خاطرنشان کرد : مجوز کتاب لغو خواهد شد و ناشر متخلف پروانه اش لغو می شود

دسترسی سریع
کافه هنر