کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

پخته خواری در حوزه کتاب، ریشه در باور و فرهنگ غلط دارد

کامران شرف شاهی نویسنده ،شاعر و ناشر، در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/08/15
|
06:40

«کامران شرف شاهی» نویسنده ، شاعر و ناشر، در گفت و گو با برنامه «کافه هنر» رادیو ایران درباره پخته خواری در حوزه نشر کتاب گفت: پخته خواری در حوزه نشر کتاب ریشه در باور و فرهنگ غلط رایج در کشورمان دارد. باورهایی نظیر بها دادن به چاپ، تعداد عناوین کتاب و ... که البته در برخی مواقع در ادارات، دانشکده ها و سازمان ها نوعی امتیاز محسوب می شود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا با خرید ناعادلانه کتاب از سوی ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد مواجه شده اید یا خیر؟ گفت: با این موارد بسیار فراوان مواجه شده ام. این معضل درد بزرگ بسیاری از ناشرانی است که به دنبال ارائه کار خوب هستند...

دسترسی سریع
کافه هنر