کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

در حوزه مطبوعات و کتاب ناظر بر تکالیف بالا دستی هستیم

«همایون امیرزاده» مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه «کافه هنر» به هفته دولت، عملکرد معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.

1397/06/06
|
07:23

«همایون امیرزاده» مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه «کافه هنر» به هفته دولت، عملکرد معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.

دسترسی سریع
کافه هنر