کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

در عرصه هنر رشد غیر قابل باوری به وجود آمده است

سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه «کافه هنر» به بررسی دستاوردهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش ها و حوزه های مختلف پرداخت.

1397/06/06
|
07:20

سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه «کافه هنر» به بررسی دستاوردهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش ها و حوزه های مختلف پرداخت.

دسترسی سریع
کافه هنر