صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«عزت اله الوند» نویسنده، شاعر و داستان نویس؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان پرداخت.

«عزت اله الوند» نویسنده، شاعر و داستان نویس؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان پرداخت.

مرتبط با این خبر

  • در حوزه دختران نوجوان؛ آثاری تولید نشده است

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی