صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دکتر احسان پوری استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت رسانه؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی پرداخت.

دکتر احسان پوری استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت رسانه؛ در برنامه «کافه هنر» به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی پرداخت.

مرتبط با این خبر

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی