کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

شاعر و استاد دانشگاه دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

دکتر «محمدرضا روزبه» شاعر و استاد دانشگاه در حوزه ادبیات در برنامه «کافه هنر» به شعر در فضای مجازی پرداخت و این موضوع را مورد تفصیل، شرح و بررسی قرار داد.

1397/04/09
|
08:31

دکتر «محمدرضا روزبه» شاعر و استاد دانشگاه در حوزه ادبیات در برنامه «کافه هنر» به شعر در فضای مجازی پرداخت و این موضوع را مورد تفصیل، شرح و بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
کافه هنر