صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دکتر «محمدرضا روزبه» شاعر و استاد دانشگاه در حوزه ادبیات در برنامه «کافه هنر» به شعر در فضای مجازی پرداخت و این موضوع را مورد تفصیل، شرح و بررسی قرار داد.

دکتر «محمدرضا روزبه» شاعر و استاد دانشگاه در حوزه ادبیات در برنامه «کافه هنر» به شعر در فضای مجازی پرداخت و این موضوع را مورد تفصیل، شرح و بررسی قرار داد.

مرتبط با این خبر

  • در حوزه دختران نوجوان؛ آثاری تولید نشده است

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی