صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«مریم فرضی» روانشناس؛ در برنامه «کافه هنر» درباره روز جهانی مبارزه با کار کودکان و نقش رسانه ها در کاهش این نوع آسیب ها توضیحاتی را تقدیم علاقمندن کرد.

در بحث مبارزه با کار کودکان، آثاری هنری چقدر می توانند نقش مهم و ارزنده ای را در کاهش این نوع آسیب ها ایفا کنند؟
«مریم فرضی» روانشناس؛ در برنامه «کافه هنر» درباره روز جهانی مبارزه با کار کودکان و نقش رسانه ها در کاهش این نوع آسیب ها توضیحاتی را تقدیم علاقمندن کرد.

مرتبط با این خبر

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی