کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

«مریم فرضی» روانشناس؛ در برنامه «کافه هنر» درباره روز جهانی مبارزه با کار کودکان و نقش رسانه ها در کاهش این نوع آسیب ها توضیحاتی را تقدیم علاقمندن کرد.

1397/03/27
|
07:48

در بحث مبارزه با کار کودکان، آثاری هنری چقدر می توانند نقش مهم و ارزنده ای را در کاهش این نوع آسیب ها ایفا کنند؟
«مریم فرضی» روانشناس؛ در برنامه «کافه هنر» درباره روز جهانی مبارزه با کار کودکان و نقش رسانه ها در کاهش این نوع آسیب ها توضیحاتی را تقدیم علاقمندن کرد.

دسترسی سریع
کافه هنر