صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

چند سالی است که رادیو ایران برای حفظ زبان فارسی کمر همت گمارده است و پویشی تحت عنوان آیین سخن برگزار میکند.

چند سالی است که رادیو ایران برای حفظ زبان فارسی کمر همت گمارده است و پویشی تحت عنوان آیین سخن برگزار میکند.
آیین سخن تلاش میکند از واژگان بیگانه کمتر استفاده شود.
در این راستا برنامه کافه هنر با شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش میز واژه گزینی گفت و گو میکند به اتفاق معادل برخی کلمات را در این بخش بشنویم.

مرتبط با این خبر

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی

  • امیدوارم باردیگر مخاطبان، نارنجیغ را مورد حمایت قرار دهند

  • در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

  • واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

  • تمدن بشری مدیون اختراع زبان است

  • رادیو ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب

  • هجرت خالق باران عشق به دیار باقی

  • یک اتفاق عجیب در هنگام اعلام شهادت شهید مطهری و پخش آن در « کافه هنر» رادیو ایران