کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

میز واژه گزینی

چند سالی است که رادیو ایران برای حفظ زبان فارسی کمر همت گمارده است و پویشی تحت عنوان آیین سخن برگزار میکند.

1397/03/07
|
12:29

چند سالی است که رادیو ایران برای حفظ زبان فارسی کمر همت گمارده است و پویشی تحت عنوان آیین سخن برگزار میکند.
آیین سخن تلاش میکند از واژگان بیگانه کمتر استفاده شود.
در این راستا برنامه کافه هنر با شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش میز واژه گزینی گفت و گو میکند به اتفاق معادل برخی کلمات را در این بخش بشنویم.

دسترسی سریع
کافه هنر