صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رادیو ایران در برنامه «کافه هنر» در مورد هنر اصیل فرشبافی ایرانی و حمایت از فرش ایرانی صحبت می کند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران گفتگو با مسئولین مرکز ملی فرش ایران ،گزارش تینا میرکریمی با قالیبافان و کارشناس فرش،آیتم کاغذ اخبار با کارشناسی خانم مهران آشوری در خصوص تاریخچه ی کاغذ و خط
معادل سازی واژگان بیگانه توسط خانم شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بخش های این برنامه است ضمن اینکه در پیشخوان خبر هم مهم ترین رویدادهای فرهنگی بیان می شود
«کافه هنر» امروز به تهیه کنندگی سیده زهرا صالحی و کارشناس مجری شهاب شهرزاد ساعت 15:50 از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • امیدوارم باردیگر مخاطبان، نارنجیغ را مورد حمایت قرار دهند

  • در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

  • واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

  • تمدن بشری مدیون اختراع زبان است

  • رادیو ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب

  • هجرت خالق باران عشق به دیار باقی

  • یک اتفاق عجیب در هنگام اعلام شهادت شهید مطهری و پخش آن در « کافه هنر» رادیو ایران