صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«بهادر آذری» کارگردان در برنامه «کافه هنر» به شرح و توضیح نمایش «نارنجیغ» پرداخت.

«بهادر آذری» کارگردان در برنامه «کافه هنر» به شرح و توضیح نمایش «نارنجیغ» پرداخت.

مرتبط با این خبر

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی

  • در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

  • واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

  • تمدن بشری مدیون اختراع زبان است

  • رادیو ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب

  • هجرت خالق باران عشق به دیار باقی

  • یک اتفاق عجیب در هنگام اعلام شهادت شهید مطهری و پخش آن در « کافه هنر» رادیو ایران