کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

امیدوارم باردیگر مخاطبان، نارنجیغ را مورد حمایت قرار دهند

«بهادر آذری» کارگردان در برنامه «کافه هنر» به شرح و توضیح نمایش «نارنجیغ» پرداخت.

1397/03/02
|
07:35

«بهادر آذری» کارگردان در برنامه «کافه هنر» به شرح و توضیح نمایش «نارنجیغ» پرداخت.

دسترسی سریع
کافه هنر