صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

امینی یکی از داوران دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر، در برنامه «کافه هنر» جزئیاتی را از این جشنواره ارائه داد.

امینی یکی از داوران دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر، در برنامه «کافه هنر» جزئیاتی را از این جشنواره ارائه داد.

مرتبط با این خبر

  • 90 درصد فیلم نامه های جهان اقتباسی هستند

  • در فرهنگستان ادب فارسی 55 گروه واژه گزینی فعال هستند

  • در بخش کتاب با استقبال خوبی روبرو بوده ایم

  • مسئولین فرهنگی کشور به عملکرد خود در سال ٩٦ در برنامه «کافه هنر» رادیو ایران نمره می دهند.

  • در اولین قرآن مصور جهان، 114 طرح وجود دارد

  • جشنواره ی جهانی فیلم فجر هفته ی اول اردیبهشت برگزار می شود

  • امسال داوری بخش مردمی به صورت سیستمی انجام می گردد

  • می خواهم راوی بمباران های دهه شصت باشم

  • جشنواره فجر باید نماینده تمام سینمای ایران باشد

  • شهرهای ایران دارای اکران مردمی هستند