صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تغییرات ایجاد شده در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از زبان دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در برنامه کافه هنر رادیو ایران

تغییرات ایجاد شده در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از زبان دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در برنامه کافه هنر رادیو ایران

مرتبط با این خبر

  • خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی